Κατηγορία: Επαγγελματική Αποκατάσταση

Αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 με τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΕ Β Κύκλου.

Με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 210 και ημ/νία δημοσίευσης 30-1-2017 της με αριθμ. Φ12/9691/Δ4/20-1-2017 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας,…

Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Κατηγορία Β) σε αποφοίτους του τομέα Ηλεκτρονικών

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας: ” Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών η Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων “ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού…

Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων

 ΦΕΚ 196Α 23/9/2014 Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το…