Κατηγορία: Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Υποστηρικτικό και Ενημερωτικό Υλικό απο το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ   ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΒΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΟΣΚΌΠΙΟ